• Công thức phân tử: NaOH
 • Khối lượng phân tử: 40
 • Màu sắc: Dung dịch trong suốt
 • Trạng thái: Dạng lỏng
 • Nồng độ: (32% ± 1%)
 • Tỷ trọng: 32% 1 lít = 1,348 Kg
 • Bao bì đóng gói :Bồn composite từ 10.000 Kg đến 30.000 Kg, can nhựa 30 Kg, phuy nhựa 250 Kg, phuy sắt 300 Kg.

 

SKU: 4787-1-1 Category: Tags: ,

Description

Sodium hydroxide, bán xút vẩy, bán Caustic soda, bán NaOH 

1. Nhận dạng: Hóa Chất NaOH 32%

 • Công thức phân tử: NaOH
 • Khối lượng phân tử: 40
 • Màu sắc: Dung dịch trong suốt
 • Trạng thái: Dạng lỏng
 • Nồng độ: (32% ± 1%)
 • Tỷ trọng: 32% 1 lít = 1,348 Kg
 • Bao bì đóng gói :Bồn composite từ 10.000 Kg đến 30.000 Kg, can nhựa 30 Kg, phuy nhựa 250 Kg, phuy sắt 300 Kg.

2. Công dụng:– Sử dụng làm nguyên liệu chủ yếu trong các ngành công nghiệp: sản xuất giấy, bột giặt, dệt nhuộm, trong thực phẩm (dầu ăn, sản xuất đường, tinh bột, bột ngọt), xử lý nước, xi mạ, chitin, nhà máy điện, thuộc da và sản xuất sillicat.

3. Chỉ tiêu kỹ thuật:

Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Tiêu chuẩn FCCV Phương pháp thử
– Nhận dạng Dương tính với Natri FCC V
– Hàm lượng NaOH % 32,0  ± 1 FCC V
– Arsen mg/kg Không lớn hơn 3 (tính dựa trên hàm lượng NaOH) FCC V
– Carbonate (qui raNa2CO3) % Không lớn hơn 3 (tính dựa trên hàm lượng NaOH) FCC V
– Chì mg/kg Không lớn hơn 2 (tính dựa trên hàm lượng NaOH) FCC V
– Thủy ngân mg/kg Không lớn hơn 0.1 (tính dựa trên hàm lượng NaOH) FCC V

Additional information

Weight 55 kg
Dimensions 5 × 5 × 5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NaOH 32% Sodium Hydroxide”

Your email address will not be published. Required fields are marked *